...

ReisCreaties BV is aangesloten bij de ANVR onder nummer 5519.

 

De ANVR hanteert strenge normen voor het lidmaatschap en bevordert de kwaliteit van reizen en informatie daarover. 
De reizen op deze website worden aangeboden onder de ANVR-Reizigersvoorwaarden (Reis- en/of Boekingsvoorwaarden en/of Gekoppeld Reisarrangement-voorwaarden) die van toepassing zijn op alle aanbiedingen op deze website tenzij uitdrukkelijk wordt aangegeven dat dit niet het geval is. 
 

Klik hier voor de printversie ANVR-Reizigersvoorwaarden voor het lezen en opslaan van de ANVR-Reizigersvoorwaarden en overige belangrijke informatie. 

Bekijk hier ons officiële ANVR-certificaat!

ReisCreaties BV is aangesloten bij de Stichting Garantiefonds Reisgelden (kortweg SGR) onder nummer 3745.

 

U kunt dit controleren via www.sgr.nl Binnen de grenzen van de SGR-garantieregeling (www.sgr.nl/garantieregeling) vallen de gepubliceerde reizen onder de garantie van SGR. Deze SGR-garantie houdt in dat de consument ervan verzekerd is dat zijn vooruitbetaalde reisgeld wordt terugbetaald als de wederpartij door financieel onvermogen de overeengekomen prestatie niet kan nakomen. Voor zover de overeenkomst mede het vervoer omvat en de plaats van bestemming reeds is bereikt, wordt zorggedragen voor de terugreis.

 

ReisCreaties BV is aangesloten bij de Stichting Calamiteitenfonds.

 

De garantie van het Calamiteitenfonds houdt in dat u als reiziger die deelneemt aan een reis waarop de garantie van toepassing is: (een deel van) uw reissom terugkrijgt indien wij de reis als gevolg van een calamiteit niet of niet volledig kunnen uitvoeren; de noodzakelijke meerkosten vergoed krijgt indien wij als gevolg van een calamiteit de reis moeten aanpassen of indien wij u vervroegd moeten repatriëren.

Onder calamiteit wordt verstaan een door molest of natuurramp veroorzaakte abnormale gebeurtenis.